E-tracker

E-Tracker

Cookie statement website Transuniverse Forwarding NV

1. Partijen

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

‘Transuniverse’: Transuniverse Forwarding NV, met zetel te Industrieweg 118, 9032 Wondelgem, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0861.085.232.

‘Gebruiker’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Transuniverse via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

2. Definitie

Een cookie is een klein tekst- of cijferbestandje dat wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker om voorkeuren en andere informatie vast te leggen die op bezochte webpagina’s wordt gebruikt.

Deze cookies zorgen enerzijds ervoor dat het gebruik van onze website voor de bezoeker gemakkelijker wordt en anderzijds laten cookies ons toe statistieken te maken op basis van bepaalde informatie. Hierdoor is Transuniverse in de mogelijkheid deze website steeds te verbeteren.

Van zodra de gebruiker de website van Transuniverse bezoekt, zal het systeem cookies plaatsen. U kan dit wijzigen door de browserinstellingen aan te passen en in te stellen dat cookies moeten worden geweigerd.

3. Informatie over het gebruik van Cookies

Transuniverse gebruikt geen cookies om de gebruiker persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens op te slaan zonder medeweten van de gebruiker. Cookies worden enkel gebruikt om een betere gebruikservaring te kunnen aanbieden en onze website verder te kunnen optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Om kennis te kunnen nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op onze website kunt u de Privacy Policy consulteren.

Heeft u vragen over onze Cookie policy? Aarzel niet contact op te nemen met: Info@transuniverse.be.

Wilt u meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies? Hiervoor kunt u terecht op de volgende website: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=nl

4. Beheer van Cookies

Indien de gebruiker de installatie van cookies op zijn computer of mobiel apparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan de gebruiker dit doen via de browser instellingen. Ga naar de HELP functie van uw browser. Deze functie legt uit hoe u cookies kan wijzigen.